direct inschrijven
Congres voor Tandartsen én Mondhygiënisten
BureauKalker NTvT

"Diverse diagnostische vraagstukken, waarmee u dagelijks te maken heeft, worden tijdens dit congres besproken."

Patiënten met een chronische ziekte, een knobbelfractuur, periapicale radiolucenties, kaakgewrichtsklachten, beginnende cariëslaesies, psychische problemen of een ongezond parodontium, u komt ze dagelijks tegen in uw praktijk.

Door het congres ‘Diagnostiek in de praktijk’ loopt een rode draad: In acht lezingen van 40 minuten vertellen de sprekers u wanneer u extra moet gaan opletten. Wanneer gaat u wel een behandeling inzetten en wanneer (nog) niet? Is de parodontale status van uw patiënt ineens veel slechter? Kan ik beginnende cariës vroegtijdig herkennen en de patiënt aanzetten tot gedragsverandering? Is een gebarsten element nog te redden en neem ik een 2D of een 3D röntgenopname? Begin ik direct een endo of wacht ik rustig af? Is mijn patiënt gezond en hoe is zijn of haar psychische gemoedstoestand?

De sprekers hebben voor u een goed gestructureerde congresdag samengesteld. Diverse diagnostische vraagstukken, waarmee u dagelijks te maken heeft, worden tijdens het congres besproken. Zowel de theoretische achtergronden als heel praktijkgerichte informatie zullen uitgebreid aan de orde komen.

Acht bekende specialisten op hun vakgebied geven u genoeg stof tot nadenken. Over beslissingen die u bij iedere patiënt steeds weer neemt om de juiste diagnose te stellen. De basis voor iedere tandheelkundige (be)handeling. Een volle dag over onderwerpen die met bijna elke patiënt raakvlakken hebben. Een dag die u als tandarts of mondhygiënist niet wilt missen.

Het congres wordt georganiseerd door Bureau Kalker in samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT).


 • Dr. Denise van Diermen

  Denise van Diermen studeerde geneeskunde aan de UvA. Na enige jaren te hebben gewerkt als arts-onderzoeker verplaatste ze haar werkplek naar ACTA. Sinds 1995 is ze werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Mondziekten en Kaakchirurgie/Ziekteleer en Medisch Tandheelkundige Interactie (MTI).
  Zij geeft frequent lezingen en nascholingen voor tandartsen en mondhygiënisten. In 2013 is ze gepromoveerd op een onderzoeksproject naar richtlijnen voor invasieve tandheelkundige ingrepen bij patiënten met antitrombotica. Denise van Diermen publiceert regelmatig artikelen in Nederlandstalige en buitenlandse tijdschriften en is mederedacteur van het boek: Ziekteleer voor Tandartsen.

 • Prof. dr. Ad de Jongh

  Ad de Jongh, tandarts en gz-psycholoog, is als bijzonder hoogleraar ‘angst en gedragsstoornissen in de tandheelkundige praktijk’ verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en als honorary professor aan de School of Health Sciences van Salford University in Manchester (UK). Daarnaast is hij verbonden aan de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), is hij hoofdopleider van de postinitiële opleiding tot tandarts-angstbegeleiding en heeft hij een privépraktijk gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma.

 • Dr. Jules Hesse

  Jules Hesse is fysiotherapeut (NL) en manueel therapeut (USA). In 1982 heeft hij de opleiding tot fysiotherapeut in Amsterdam afgerond. Van 1984-1986 volgde hij in Atlanta de opleiding tot manueel therapeut. Hij werkte 18 jaar bij de vakgroep Functieleer van ACTA en promoveerde daar in 1996. Dr. Hesse is verbonden aan de afdeling MKA-chirurgie van het Slotervaart Ziekenhuis, heeft een praktijk voor Hoofdpijn-, Nek- en Kaakgewrichtsklachten in Amsterdam, is klinisch directeur van Fysiomed Sportmedisch Centrum en is docent aan de medische faculteit in Innsbruck, Oostenrijk.

 • Jan Berghmans

  Jan Berghmans studeerde eerst klassieke talen en studeerde daarna magna cum laude af als tandarts aan de Vrije Universiteit Brussel in 1983. Jan is mede-oprichter en past president van de Flemish Society of Endodontology. Hij is certified member van de European Society of Endodontology (ESE) en was country representative voor België bij ESE en IFEA. Jan runt een verwijspraktijk voor endodontologie in Brussel en is een veelgevraagd spreker. In 2013 werd hij aangesteld als voorzitter van het ESE Corporate and PR committee. Jan Berghmans is tevens gastdocent aan de postgraduaat opleiding endodontologie aan de universiteit van Lissabon.

 • Dr. Guus van Strijp

  Guus van Strijp studeerde in 1978 af aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn praktijk promoveerde hij in 1996 aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp ‘Bacterial colonization and degradation of dentine’. Thans is hij universitair hoofddocent en voorzitter van de sectie Cariologie Endodontologie Pedodontologie van ACTA. Hij coördineert het onderwijs in de cariologie en pedodontologie binnen ACTA en geeft onderwijs aan tandheelkundige, mondzorgkundige en post-initiële opleidingen. Naast zijn onderwijstaak geeft hij veel cursussen en houdt hij zich bezig met onderzoek naar cariëspreventieve middelen en naar aspecten van dentinecariës. Hij publiceert hierover regelmatig in (inter)nationale tijdschriften.

 • Dr. Dick Barendregt

  Dick Barendregt studeerde in 1988 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1994 rondde hij zijn postacademische opleiding in de parodontologie aan ACTA af. In 1996 heeft hij de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam opgericht. Hij werkt daar als parodontoloog en implantoloog. De laatste 14 jaar is in dat kader de nadruk komen te liggen op patiënten behandeling in een interdisciplinair teamverband (Proclin) met collega tandartsen zoals orthodontisten, endodontologen, prothetisten, kaakchirurgen en tandtechnici. In 2009 promoveerde hij op zijn proefschrift 'Probing around teeth' aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende postacademische cursussen.

 • Dr. Erwin Berkhout

  Erwin Berkhout (1974) behaalde zijn tandartsdiploma in 1998, promoveerde in de tandheelkundige radiologie in 2007 en voltooide in 2009 de opleiding tot stralingsdeskundige niveau 3. Momenteel is hij hoofd van de sectie Tandheelkundige Radiologie van ACTA en houdt zich daar bezig met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Tevens voert hij in Loosdrecht een algemene tandartspraktijk.

 • Michiel de Cleen

  Michiel de Cleen (1962) studeerde tandheelkunde aan de UvA. Na zijn afstuderen in 1988 was hij tot 1995 als (gast)docent verbonden aan de vakgroep Cariologie en Endodontologie van ACTA. Hij voert thans een full-time endodontische praktijk in Amsterdam. Naast zijn klinische werkzaamheden is hij zeer regelmatig spreker op binnen- en buitenlandse congressen en is hij cursusdocent op het gebied van de endodontologie en tandletsels. Hij publiceert regelmatig in (inter)nationale vakbladen.

 • 08:40 - 09:20

  ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE Lounge Forumzaal


 • Paul Kalker
  09:20 - 09:30

  Welkom en opening van het congres


 • Dr. Denise van Diermen
  09:30 - 10:10

  Medische diagnostiek: wat vraag ik, wat hoor ik en wat zie ik?

  Er komen steeds meer patiënten in de praktijk die lijden aan een (chronische) ziekte of aandoening. Dit kan van invloed zijn op uw tandheelkundig behandelplan. Het herkennen van de medische problemen gaat dan ook tot de kerncompetenties van de huidige generatie tandartsen en mondhygiënisten behoren. Welke diagnostische middelen staan u daarvoor ter beschikking? In deze lezing wordt u meegenomen in de medisch-tandheelkundige interactie, zodat u vanaf morgen aan de slag kunt met uitgebreidere medische diagnostiek.

  Leerdoelen:
  • U leert gerichte medische vragen te stellen die relevant zijn voor uw tandheelkundig behandelplan
  • U bent op de hoogte van ziekten die zich kunnen manifesteren in de mond
  • U bent zich beter bewust van de gevolgen van medicijngebruik bij uw patiënten

 • Prof. dr. Ad de Jongh
  10:10 - 10:50

  Diagnostiek van (onderliggende) psychische problemen

  Een kwart van alle Nederlanders vertoont kenmerken van een psychische stoornis. Deze psychische problemen kunnen de tandheelkundige klachten van een patiënt helpen verklaren. Om deze reden is adequate diagnostiek ook in de tandartspraktijk van belang.
  Deze lezing reikt tandartsen en mondhygiënisten een aantal algemene en praktische strategieën aan voor het screenen op psychische aandoeningen. De nadruk ligt daarbij op aandoeningen die mogelijk interfereren met de uitvoering en de uitkomst van de tandheelkundige behandeling. Aan de hand van videobeelden uit de praktijk wordt duidelijk dat onderliggende psychische problemen soms de boventoon kunnen voeren.

  Leerdoelen:Na de presentatie:
  • Weet u hoe u stapsgewijs kunt screenen op enkele veel voorkomende psychische ziektebeelden
  • Kunt u enkele voor de (tandheelkundige) beroepsuitoefening relevante psychische stoornissen herkennen
  • Weet u wat de consequenties zijn van het hebben van dergelijke stoornissen voor de uitvoering van een behandeling en weet u enkele typische valkuilen te vermijden

 • 10:50 - 11:20

  KOFFIEPAUZE Lounge Forumzaal


 • Dr. Jules Hesse
  11:20 - 12:00

  Diagnostiek van kaakgewrichtsklachten

  Een efficiënte behandeling van patiënten met kaakgewrichtsklachten en orofaciale pijn vraagt om een adequate diagnostiek. Naast een volledige anamnese vormt een fysiek onderzoek een essentieel onderdeel in de diagnostiek van deze klachten. Een initieel onderzoek (‘screening’) kan efficiënt worden uitgevoerd en wijst mogelijk de weg naar uitgebreider onderzoek. Andere disciplines, zoals de fysiotherapeut, de psycholoog, de neuroloog of de KNO-arts kunnen geconsulteerd worden als er sprake is van specifieke klachten. Een systematisch opgezet onderzoek biedt voldoende basis voor een gedifferentieerde en wetenschappelijk gefundeerde behandeling.

  Leerdoelen: U krijgt inzicht in:
  • Het functioneren van het kauwstelsel en haar rol binnen het hoofd-, hals- en nekgebied
  • Het afnemen van een medische historie, het initieel onderzoek en het uitgebreide functieonderzoek
  • Het interpreteren van de diagnostische gegevens en het formuleren van de werkdiagnose
  • Het opzetten van een behandelplan en de evaluatie van de behandel- resultaten

 • Jan Berghmans
  12:00 - 12:40

  Diagnostiek van fracturen: hoofdbrekens over barsten en breuken

  Heel wat misverstanden over de ‘cracked tooth’ doen de ronde. In deze lezing wordt een classificatie van longitudinale barsten uit de doeken gedaan die onmiddellijk vertaald kan worden naar relevante therapeutische keuzen. Op die manier zal het antwoord op de vraag of een gebarsten gebitselement nog restaureerbaar is niet meer berusten op onderbuikgevoel maar op een accurate diagnose. Symptomen als gevolg van barsten treden meestal pas op wanneer er al behoorlijk wat schade aan dentine, pulpa, parodontium of bot is aangericht. In deze lezing wordt een methode aangereikt waarmee bij vooralsnog klachtenvrije gebitselementen vroegtijdig bepaald kan worden of een preventieve aanpak nodig is om toekomstige irreversibele schade te voorkomen.

  Leerdoelen: Na de voordracht zijn de deelnemers vertrouwd met:
  • De diagnostiek van longitudinale barsten en in staat om een onderscheid te maken tussen de verschillende types longitudinale breuken in gebitselementen
  • De meest aangewezen behandeling voor elke soort barst
  • De preventie van longitudinale barsten in gebitselementen

 • 12:40 - 13:40

  LUNCH Lounge Forumzaal


 • Dr. Guus van Strijp
  13:40 - 14:20

  Cariësdiagnostiek: waarom wachten op cavitatie?

  Iedere tandarts overkomt het wel eens. Je wordt onaangenaam verrast door een voorheen stabiele patiënt met meerdere cariëslaesies. Wat is er gebeurd in de tussentijd? Was dit te voorkomen geweest? Vroegdiagnostiek van cariës heeft als doel invasief ingrijpen te voorkomen. Het is een intellectueel proces van vroege detectie van de cariëslaesie, cariësrisicoschatting van de patiënt en het bepalen van de laesieactiviteit. Dit moet leiden tot een zorgplan waarbij de patiënt gemotiveerd wordt tot gedragsverandering. Een preventief behandelplan moet er toe leiden dat cariësprogressie wordt verhinderd. In deze presentatie zal mede aan de hand van casuïstiek de laatste stand van zaken betreffende voornoemde facetten behandeld worden.

  Leerdoelen:
  • Detectiemethoden om carieuze laesies in een vroegtijdig stadium op te sporen kunnen benoemen en deze op hun waarde kunnen schatten
  • De voor- en nadelen van verschillende cariësrisicomodellen kennen
  • Het kunnen bepalen van de laesieactiviteit
  • De pijlers waarop modern cariësmanagement berust kunnen benoemen

 • Dr. Dick Barendregt
  14:20 - 15:00

  Parodontale diagnostiek: hoe diep moet het probleem worden?

  Het behoud van de eigen tanden en kiezen is ook in het tijdperk van de tandheelkundige implantologie een reëel streven. Gedegen parodontale diagnostiek is daarbij essentieel. De pocketsonde speelt daarin de hoofdrol. Om de patiëntenpopulatie te screenen maar ook om voor elke patiënt een individueel zorgplan op de stellen. Naast deze diagnostische aspecten is er in deze lezing aandacht voor individueel toegesneden nazorg.

  Leerdoelen:
  • Het efficiënt kunnen uitvoeren van parodontale diagnostiek met behulp van de pocketsonde
  • Door correcte vroegdiagnostiek zorgdragen voor een levenslang gezond parodontium
  • Een individueel zorgplan op kunnen stellen voor patiënten die gevoelig zijn voor parodontale aandoeningen

 • 15:00 - 15:30

  THEEPAUZE Lounge Forumzaal


 • Dr. Erwin Berkhout
  15:30 - 16:10

  Diagnostiek met straling, 2D en 3D beeldvorming

  Diagnostiek met röntgenstraling is anders dan klinische diagnostiek vanwege het invasieve karakter van de straling. Daarom bestaat er meer wettelijke regelgeving rond dit type diagnostiek, wat niet wegneemt dat de mogelijkheden met röntgendiagnostiek in de tandheelkundige praktijk uitgebreid zijn. In deze lezing zal worden ingegaan op de voorwaarden, onder andere omschreven in de nieuwe Richtlijn Tandheelkundige Radiologie en het nieuwe Besluit Stralingsbescherming, voor tandheelkundige röntgendiagnostiek in uw praktijk. Daarbij zal uiteraard aandacht worden besteed aan de mogelijkheden die 3D-radiologie in de vorm van conebeam computertomografie (CBCT) u in de praktijk te bieden heeft, ook als u niet zelf over een CBCT-toestel in de praktijk beschikt.

  Leerdoelen: Na deze lezing weet u:
  • Aan welke voorwaarden u tegenwoordig op stralenhygiënisch gebied moet voldoen
  • Hoe u ALARA-proof in de praktijk kunt werken
  • Wat conebeamCT u in de praktijk te bieden heeft

 • Michiel de Cleen
  16:10 - 16:50

  Endodontische diagnostiek: snel ingrijpen of rustig afwachten?

  Endodontische diagnostiek is meer dan de diagnostiek van kiespijn. De diagnostiek van onder andere wortelresorptie, persisterende periapicale radiolucenties en parodontale laesies van endodontische origine behoren immers ook tot het endodontische werkterrein. In deze lezing zal Michiel de Cleen stilstaan bij de diagnostische kenmerken van de meest voorkomende afwijkingen van pulpale en periapicale oorsprong. Wanneer is een pulpitis niet langer reversibel en moet een kanaalbehandeling soelaas bieden? Hoe ontdekken we of een fistel van parodontale of endodontische origine is? Hoe is wortelresorptie het beste te diagnosticeren? Allemaal vragen die van invloed zijn op het dagelijkse handelen in de praktijk.

  Leerdoelen: Na deze lezing kan de cursist:
  • Het onderscheid maken tussen reversibele en irreversibele pulpitis
  • De belangrijkste radiologische kenmerken van externe en interne wortelresorptie noemen
  • De oorzaak/oorzaken van het niet-genezen van een periapicale radiolucentie vaststellen
  • De verschillende klinische kenmerken van een parodontale laesie van endodontische origine noemen

 • Paul Kalker
  16:50 - 17:00

  Afsluiting congres


 • 17:00 - 17:45

  BORREL Lounge Forumzaal


Datum en locatie

Vrijdag 31 oktober 2014, Forumzaal, RAI Congrescentrum, Amsterdam. De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Route & Contact.

Doelgroep en niveau

Tandartsen/Mondhygiënisten. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus/mondhygiënist zeer regelmatig patiënten behandelen.

Tarief

De congresfee bedraagt:

 • Tandartsen zonder NTvT-abonnement: € 425,-
 • Tandartsen met NTvT-abonnement: € 375,-
 • Tandartsen die gelijktijdig met de congresfee een
  NTvT-abonnement afsluiten: € 375,-
 • Mondhygiënisten: € 325,-

Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsingscommissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het congres ‘Diagnostiek in de praktijk’ levert u 5 KRT/KRM punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT/KRM punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT, het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM en aan het Mondzorgregister. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven via www.diagnostiek.org of door het insturen van de inschrijfkaart in de brochure. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 15 augustus 2014 toegestuurd. Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 31 juli 2014: géén annuleringskosten
 • voor 31 augustus 2014: 25% annuleringskosten
 • voor 31 september 2014: 50% annuleringskosten
 • voor 31 oktober 2014: 90% annuleringskosten
BureauKalker

Diagnostiek in de praktijk is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers en het NTvT. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.

Informatie

U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met:

Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
T. 020 - 615 99 36
M. 06 - 242 74 888
F. 020 - 337 99 83

Bureau Kalker organiseert ook het congres PARO2015 op 6 februari 2015 in de RAI in Amsterdam. Kijk voor nadere informatie op: www.paro2015.nl


inschrijven